Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016

Τι γυρεύει μια νεράιδα κι ένας δράκος στη σχολική Βιβλιοθήκη;

Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στη σχολική ζωή

Ελευθερία Καλούδη,  Αναστασία Κουρτικάκη

43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου  

Περίληψη

Πιστεύουμε πως η Βιβλιοθήκη μπορεί και πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σχολείου και της σχολικής ζωής, ενώ δε χρειάζεται να περιορίζεται στα στενά πλαίσια μιας αίθουσας. Οι δράσεις φιλαναγνωσίας στοχεύουν στη συσπείρωση της σχολικής ομάδας, στην ενδυνάμωση των σχέσεων, στην επίλυση συγκρούσεων και στην προσέγγιση θεμάτων που θα ήταν δύσκολο ή επώδυνο να προσεγγιστούν διαφορετικά. Η Βιβλιοθήκη του σχολείου μας απευθύνεται τόσο σε ανήλικους όσο και σε ενήλικους αναγνώστες. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, με τη βοήθεια της υπεύθυνης «Νεράιδας» και του βοηθού της, του «βιβλιοφάγου δράκου», έχει καταφέρει να βρίσκεται στο επίκεντρο της σχολικής μας ζωής. Στην εργασία μας θα παρουσιάσουμε τον τρόπο λειτουργίας της καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων φιλαναγνωσίας. Όλα τα παραπάνω στοχεύουν στη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, στη γόνιμη και ενεργή συμμετοχή των γονέων, στην ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος, στη διαχείριση κρίσεων και στην ενδυνάμωση των πιο αδύναμων ή με ιδιαιτερότητες παιδιών.

Στα ίχνη της Γραφής

Η εξέλιξη από την εμφάνιση του ανθρώπου μέχρι σήμερα


Χρυσούλα Κουναλάκη, Καλλιόπη Γενιτσαρίδου


17ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου  


Περίληψη

Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι οι τρόποι επικοινωνίας των ανθρώπων διαμέσου των αιώνων χαρακτηρίζονται από εξέλιξη και αλλαγή. Aπό τις κραυγές και τις χειρονομίες των πρωτόγονων, οδηγούμαστε στην  αφήγηση των ιστοριών γύρω από τη φωτιά μέσα σε σπηλιές και μετέπειτα στην εμφάνιση διαφόρων μορφών του γραπτού κώδικα. Έτσι, μεταβαίνουμε σταδιακά στη διαμόρφωση του σημερινού κώδικα γραφής. Μέσα στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας και επιθυμώντας να γνωρίσουν τα παιδιά την εξέλιξη του τρόπου με τον οποίο γράφουμε, επιχειρήσαμε ένα "ταξίδι" στο παρελθόν ακολουθώντας τα "Ίχνη της Γραφής", δηλαδή την εξέλιξη της γραφής από τα πρώτα στάδια της εμφάνισης του ανθρώπου έως τις μέρες μας. Για την επίτευξη του εγχειρήματός μας, κάναμε χρήση του εκπαιδευτικού υλικού από το έργο: "Στα ίχνη της Γραφής, η ιστορία της γραφής και της γλώσσας στον ελλαδικό χώρο" του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στη συνέχεια της παρούσας αφήγησής μας, θα πραγματοποιηθεί εκτενής αναφορά σε όλες τις βιωματικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας και σκοπό είχαν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από την ιστορία της γραφής και την εξέλιξή της, καθώς επίσης κατέτειναν στην ανάπτυξη του συνεργατικού και ομαδικού πνεύματος μεταξύ των μαθητών.


Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Κάθε δρόμος μια ιστορία


Γνωριμία με τη γειτονιά του νηπιαγωγείου μας


Χαρίκλεια Κολιού, Άννα Νινιράκη


68ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου  


Περίληψη
Το παρακάτω κείμενο περιέχει δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου, με τίτλο «Κάθε δρόμος μια ιστορία». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2015-2016 και η διάρκειά του ήταν 6 μήνες. Συμμετείχαν και τα 2 μεικτά τμήματα του νηπιαγωγείου με συνολικό αριθμό 32 παιδιών.

Μια φορά κι έναν καιρό....συγγραφέας θα γενώ


Γνωριμία με τα παραμύθια (λαϊκά - σύγχρονα - κλασσικά - μυθολογία) και παραγωγή παραμυθιών από τα νήπια


Μαρία Κουφάκη, Χαρούλα Αλεξάκη, Ευγενία Μουμούρη, Ιωάννα Αραβανή


47ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου  

Περίληψη
Η προσφορά του παραμυθιού και η μεγάλη του συμβολή στην προσωπική ανάπτυξη, στην εκπαίδευση, στην αγωγή, στην κοινωνική συμπεριφορά και στη συναισθηματική ωρίμανση του παιδιού είναι πολλαπλή, ανεκτίμητη και ανεπανάληπτη. Στηριζόμενοι λοιπόν σε αυτήν την διαπίστωση, στην παιδαγωγική του αξία, και παράλληλα στην αγάπη των παιδιών για τα παραμύθια αποφασίσαμε να ασχοληθούμε εμπεριστατωμένα με αυτά. Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στην υλοποίηση σχεδίου εργασίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική περίοδο 2015-2016 στο 47ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου αναπτύχθηκαν δράσεις και η διάρκειά του ήταν 6 μήνες. Συμμετείχαν και τα 2 τμήματα του νηπιαγωγείου με συνολικό αριθμό 42 παιδιών υπό την καθοδήγηση και των 4 νηπιαγωγών. Στοχεύοντας λοιπόν στη φιλαναγνωσία, φιλομάθεια, ενδυνάμωση γλωσσικής έκφρασης με έμμεσο και δημιουργικό τρόπο, καλλιέργεια της φωνολογικής τους επίγνωσης, ανάπτυξη της αφηγηματικής τους ικανότητας, δημιουργία δικών τους κειμένων, δημιουργική έκφραση μέσα από ποικίλες μορφές τέχνης (εικαστικές τέχνες, θέατρο, εικονογράφηση δραματοποίηση), χρήση νέων τεχνολογιών (διαδικτυακές εφαρμογές, storyjumper, storybird, jigsaw κ.α) ασχοληθήκαμε με τα παραμύθια μέσα στον χρόνο και τα είδη τους και επιχειρήσαμε να γίνουμε και οι ίδιοι συγγραφείς, δημιουργώντας τις δικές μας ιστορίες.

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Ιχνηλατώντας το Ενετικό Ηράκλειο (Webquest-ιστοεξερεύνηση)

Αξιοποίηση των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σαν πηγές διδασκαλίας με την εφαρμογή βιωματικών δραστηριοτήτων εκτός τάξης και τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μάθησης

Κοσμάς Μίζης

5ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού  

Περίληψη

Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται τον σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει πλέον η εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή διαδικασία. Ένα από τα πιο ισχυρά και συνάμα εύχρηστα εργαλεία των ΤΠΕ αλλά και του e-learning είναι και το διαδίκτυο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή άντλησης πληροφοριών. Η Ιστοεξερεύνηση είναι ένα ευέλικτο εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης (e-learning) που βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου. Πρόκειται για μια μαθησιακή δραστηριότητα, η οποία επικεντρώνεται ως επί το πλείστον στην αξιοποίηση της πληροφορίας, με σκοπό την ανάλυση ενός φάσματος πληροφοριών και στη συνέχεια στο μετασχηματισμό τους σε νέα γνώση. Καταληκτικά η "Ιστοεξερεύνηση" αποτελεί μια μαθητοκεντρικά δομημένη δραστηριότητα, η οποία είναι προσανατολισμένη στην έρευνα. Επιπρόσθετα το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που μεταχειρίζονται οι μαθητές είναι προϊόν αναζήτησης σε πηγές και δικτυακούς τόπους που έχει επιλέξει και αξιολογήσει ως προς την χρηστικότητα, την ποιότητα και την εγκυρότητα εκ των προτέρων ο εκπαιδευτικός (Dodge,1995α).

Επαγγέλματα του χτες και του σήμερα


Επαγγέλματα


Ευαγγελία Δαμιανάκη, Καλλιόπη Παπαματθαίου, Γεωργία Ανδρουλάκη


53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου  

Περίληψη
Μέσα από επισκέψεις που κάναμε, αλλά και επισκέψεις που δεχτήκαμε ήρθαμε σε επαφή με το επάγγελμα του αγγειοπλάστη, βαρελά, γεωργού, μοδίστρας, δασκάλας, υδραυλικού, μαραγκού, πυροσβέστη, γυμνάστριας, ζωγράφου, ηθοποιού, συγγραφέα, παπά κλπ. Μάθαμε για τα εργαλεία τους, τι σπουδές έκαναν, τον χώρο εργασίας τους. Κάναμε λεκτικά, μαθηματικά παιγνίδια, συλλέξαμε πληροφορίες από τον Η/Υ. Μεταμφιεστήκαμε και παίξαμε ρόλους, κάναμε κατασκευές, τραγουδήσαμε, καλέσαμε γονείς και παρουσιάσαμε θεατρικό.

Οι ζωγράφοι της γειτονιάς μου


Πέντε Έλληνες επιφανείς ζωγράφοι


Μαρία Μαρκοδημητράκη, Μαρία Μαθιουλάκη, Άννα Αυγήτα


49ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου  


Περίληψη

Νικηφόρος Λύτρας, Κωνσταντίνος Βολανάκης, Νικόλαος Γύζης, Κωνσταντίνος Παρθένης, Γεώργιος Ιακωβίδης. Πέντε από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους. Τα ονόματά τους αποτελούν ονόματα οδών της γειτονιάς του σχολείου μας. Αυτό έγινε η αφορμή για να αναλάβουμε αυτό το πολιτιστικό πρόγραμμα Σχολικών δραστηριοτήτων, το οποίο λειτούργησε ως μέσον Αισθητικής Αγωγής, σπουδής στην Τέχνη και μετάδοσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στα παιδιά. Στη διάρκεια των 5 περίπου μηνών που εκπονήθηκε, έγιναν σχετικές εκπαιδευτικές εξορμήσεις, επισκέψεις, καθώς και πολλές δραστηριότητες τέχνης, τεχνικής, ανάπτυξης της δημιουργικότητας, ανάπτυξης της φαντασίας, μουσικές, θεατρικές. Επίσης η εκδήλωση της γιορτής λήξης του σχολικού έτους, ως μουσικοθεατρική παράσταση από τα παιδιά.