Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Τι γυρεύει μια νεράιδα κι ένας δράκος στη σχολική Βιβλιοθήκη;

Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στη σχολική ζωή

Ελευθερία Καλούδη,  Αναστασία Κουρτικάκη

43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου  

Περίληψη

Πιστεύουμε πως η Βιβλιοθήκη μπορεί και πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σχολείου και της σχολικής ζωής, ενώ δε χρειάζεται να περιορίζεται στα στενά πλαίσια μιας αίθουσας. Οι δράσεις φιλαναγνωσίας στοχεύουν στη συσπείρωση της σχολικής ομάδας, στην ενδυνάμωση των σχέσεων, στην επίλυση συγκρούσεων και στην προσέγγιση θεμάτων που θα ήταν δύσκολο ή επώδυνο να προσεγγιστούν διαφορετικά. Η Βιβλιοθήκη του σχολείου μας απευθύνεται τόσο σε ανήλικους όσο και σε ενήλικους αναγνώστες. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, με τη βοήθεια της υπεύθυνης «Νεράιδας» και του βοηθού της, του «βιβλιοφάγου δράκου», έχει καταφέρει να βρίσκεται στο επίκεντρο της σχολικής μας ζωής. Στην εργασία μας θα παρουσιάσουμε τον τρόπο λειτουργίας της καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων φιλαναγνωσίας. Όλα τα παραπάνω στοχεύουν στη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, στη γόνιμη και ενεργή συμμετοχή των γονέων, στην ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος, στη διαχείριση κρίσεων και στην ενδυνάμωση των πιο αδύναμων ή με ιδιαιτερότητες παιδιών.
Τι γυρεύει μια Νεράιδα κι ένας Δράκος στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας; from Eleftheria Kaloudi

Λέξεις κλειδιά
Σχολική Βιβλιοθήκη, οργάνωση, δράσεις, φιλαναγνωσία
Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων
Εισαγωγή
Ο θεσμός της  Σχολικής Βιβλιοθήκης, που στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένος και  έχει παράδοση χρόνων, στην Ελλάδα είναι παραγκωνισμένος από την κεντρική διοίκηση ενώ η λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, όπου αυτές υπάρχουν, εξαρτάται αποκλειστικά από τους εκπαιδευτικούς. Η έλλειψη πόρων και υποδομών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης καθιστά την όποια προσπάθεια δημιουργίας μιας Σχολικής Βιβλιοθήκης ηράκλειο άθλο.
Στο 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου λειτουργεί τα τελευταία πέντε χρόνια σε σταθερή βάση μια επιτυχημένη Βιβλιοθήκη, της οποίας τον τρόπο λειτουργίας θα περιγράψουμε στην εισήγησή  μας.
Σκοπός και στόχοι
Ο σκοπός μας ήταν να φτιάξουμε μια Βιβλιοθήκη που να αποτελεί ζωντανό πυρήνα της σχολικής ζωής, να προσφέρει πρόσβαση στην πληροφορία, στη γνώση αλλά και στην ψυχαγωγία και στη δημιουργική δραστηριότητα. Επίσης μας ενδιέφερε να εμπλέξουμε στη λειτουργία της τόσο τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του σχολείου όσο και τους γονείς και την τοπική κοινότητα.
Σύμφωνα με την Unesco  ο ρόλος των Σχολικών Βιβλιοθηκών σήμερα είναι:
  • Να υποστηρίζουν και να ενισχύουν την επίτευξη των στόχων του σχολείου, όπως αυτοί διατυπώνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα.
  • Να βοηθήσουν τα παιδιά να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν την απόλαυση του διαβάσματος σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
  • Να προσφέρουν καινούριες δημιουργικές εμπειρίες ώστε τα παιδιά να καταστούν ικανά να χρησιμοποιήσουν τη γνώση για να κατανοήσουν, να φανταστούν και να διασκεδάσουν.
  • Να υποστηρίξουν όλους τους μαθητές στην εκμάθηση και την εξάσκηση δεξιοτήτων για την αξιολόγηση και τη χρήση πληροφοριών ανεξάρτητα από τη μορφή ή το μέσο, συμπεριλαμβανομένης και της ευαισθησίας όσον αφορά την επικοινωνία μέσα στην κοινότητα.
  • Να παρέχουν πρόσβαση σε πηγές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο ώστε οι αναγνώστες - μαθητές να εκτίθενται σε διαφορετικές ιδέες, εμπειρίες και απόψεις.
  • Να οργανώνουν δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την πολιτιστική και κοινωνική συνείδηση και την ευαισθησία.
  • Να συνεργάζονται  με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους διαχειριστές και τους γονείς για την επίτευξη της αποστολής του σχολείου διακηρύσσοντας την ιδέα ότι η πνευματική ελευθερία και η πρόσβαση στην πληροφορία είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική και υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη και τη συμμετοχή σε μια δημοκρατία.
  • Να προωθούν την ανάγνωση, την πληροφορία και τις υπηρεσίες της σχολικής βιβλιοθήκης σε ολόκληρη τη  σχολική κοινότητα και όχι μόνο.
Είναι χαρακτηριστικό πως στην ίδια διακήρυξη αναφέρεται πως, για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι και να επιτελέσουν την αποστολή τους οι σχολικές βιβλιοθήκες οφείλουν να οργανώνονται και να λειτουργούν σύμφωνα με επαγγελματικά πρότυπα από βιβλιοθηκονόμους και άλλους επαγγελματίες της πληροφόρησης οι οποίοι θα πρέπει να εμπλέκουν στη λειτουργία τους τόσο τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές όσο και την ευρύτερη κοινότητα.
Τα παραπάνω αναφέρονται μόνο ως αφορμή για προβληματισμό και συγκρίσεις με την ελληνική πραγματικότητα.
Περιγραφή δράσης
Οργάνωση και λειτουργία
Η Βιβλιοθήκη του σχολείου μας, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της,  είναι ένας χώρος για να συναντιόμαστε, να μαθαίνουμε, να παίζουμε, να απελευθερώνουμε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά μας.
Στηρίζεται πάνω απ' όλα στην εθελοντική προσφορά και δράση των βιβλιοθηκάριων της Πέμπτης και της Έκτης Τάξης. Κάθε «γενιά» που ολοκληρώνει τον κύκλο της προσφοράς της, αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει την επόμενη.
Έτσι καταφέρνει να μένει πάντα ζωντανή και να ανανεώνεται.
Το έργο των βιβλιοθηκάριων θα ήταν πολύ πιο δύσκολο, αν δεν υπήρχε δίπλα τους ένα φοβερό επιτελείο ξωτικών με επικεφαλής τη Νεράιδα της Βιβλιοθήκης, μια αλλιώτικη νεράιδα που με το δυναμισμό της αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις ιδέες των παιδιών. Βέβαια η Νεράιδα δε θα μπορούσε να κάνει τίποτα δίχως τον πολύτιμο βοηθό της, το βιβλιοφάγο δρακάκι.
Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί σε σταθερή βάση, με σταθερούς συνεργάτες σε δικό της χώρο και με συγκεκριμένο κανονισμό και πρόγραμμα. Αποτελεί πλέον έναν θεσμό τόσο βαθιά ριζωμένο στη σχολική μας ζωή που τα μικρότερα παιδιά μας ονειρεύονται «όταν θα μεγαλώσουν να γίνουν βιβλιοθηκάριοι».
Φιλοξενείται σε μια αρκετά μεγάλη αίθουσα που λόγω, της μεγάλης προσέλευσης επεκτάθηκε φέτος, με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων. Διαθέτει περίπου 400 βιβλία που δεν είναι καταχωρισμένα με επαγγελματικά πρότυπα, καθώς δεν έχουμε βιβλιοθηκονόμο αλλά κατά τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετούν τις ανάγκες μας. Τα ράφια είναι οργανωμένα κατά τάξη και επιμέρους θέματα (Συναισθήματα, Αγωγή Υγείας, Περιβάλλον-Ανακύκλωση, Διαφορετικότητα, Επιστήμες, Ιστορία, Μυθολογία, Τέχνες, Χριστούγεννα-Πάσχα, Κόμικς). Ειδικά για τις μεγάλες τάξεις η Λογοτεχνία είναι χωρισμένη σε ελληνική και ξένη.
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική κάθε Δευτέρα και Τρίτη στα δύο πρώτα διαλείμματα. Οι συνεδριάσεις της γίνονται στο πρώτο διάλειμμα της Τετάρτης και πραγματοποιούνται κάθε φορά που υπάρχει κάποιο θέμα για συζήτηση ή οργανώνονται νέες δράσεις. Οι προγραμματισμένες δράσεις γίνονται συνήθως στα διαλείμματα της Παρασκευής ενώ το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την περίσταση. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει μια επίσκεψη στο σχολείο από κάποιον συγγραφέα, φορέα, θίασο αλλά και σε περίπτωση που γιορτάζεται μια επέτειος ή μια παγκόσμια ημέρα.
Οι βιβλιοθηκάριοι επιλέγονται στην αρχή της χρονιάς. Οι υποψήφιοι της Ε’ και της Στ’ Τάξης αφού ενημερωθούν για τις απαιτήσεις της θέσης και τις υποχρεώσεις τους, συμπληρώνουν και υπογράφουν μια αίτηση. Από τη στιγμή που θα επιλεγούν παραλαμβάνουν την κάρτα τους και το πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης. Φροντίζουν για τον δανεισμό των βιβλίων, τη διατήρηση της καλής τους κατάστασης, βοηθούν τους επισκέπτες να διαλέξουν το βιβλίο που τους ενδιαφέρει και καταγράφουν τα βιβλία που δανείζονται στο βιβλίο δανεισμού.
Κάθε μήνα οργανώνουν μια θεματική δράση. Μετά από σύσκεψη αποφασίζουν ποιο βιβλίο θα διαβάσουν και με ποιο τρόπο θα το παρουσιάσουν. Άλλοτε χρησιμοποιούν παιχνίδια, άλλοτε ένα θεατρικό δρώμενο, άλλοτε μια κατασκευή. Οι δράσεις αυτές απευθύνονται τις περισσότερες φορές σε παιδιά μικρότερης ηλικίας καθώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ενδεικτικά κάποιες από τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι: «Τα άτομα με ειδικές ανάγκες στη Λογοτεχνία», «Τα δέντρα του σχολείου μας», «Δράκοι», «Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης», «Εργαστήρι κατασκευής χιονονιφάδας», «Ιστορίες του χειμώνα».
Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνονται οι νικητές βιβλιοφάγοι του προηγούμενου μήνα, δηλαδή το τμήμα που διάβασε τα περισσότερα βιβλία. Το έπαθλο είναι να φιλοξενήσουν το βιβλιοφάγο δρακάκι στην τάξη τους κάτι που  θεωρείται μεγάλη τιμή!
Η Βιβλιοθήκη στην προσπάθειά της να συμμετέχει σε κάθε πτυχή της σχολικής ζωής  συνεργάζεται με όποιον δάσκαλο ή δασκάλα θελήσει να την εντάξει στο πρόγραμμά του. Κάπως έτσι πραγματοποιήθηκε η πιο επιτυχημένη δράση της φετινής χρονιάς, όπως αξιολογήθηκε από τα παιδιά, η «Πατριδογνωσία». Όλα ξεκίνησαν όταν ο δάσκαλος του τμήματος ΖΕΠ μας προσκάλεσε να συνεργαστούμε,  ώστε να οργανώσουμε μια δράση που θα βοηθήσει όλα τα παιδιά του σχολείου να γνωρίσουν τις χώρες προέλευσης των μαθητών του, και θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές του να εκφραστούν, να παγιώσουν τη σχέση τους με την ομάδα και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους.
Άλλες φορές  η πρόσκληση απευθύνεται από τη Βιβλιοθήκη στους δασκάλους. Τη  χρονιά που μας πέρασε η Βιβλιοθήκη προσκάλεσε τους δασκάλους και τα παιδιά να συμμετέχουν σε μια διάλεξη που οργάνωσε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας με θέμα «Φυτά και ζώα στη Μινωική Κρήτη» από τη συγγραφέα και ξεναγό κυρία Αθηνά Σφακάκη. Στα πλαίσια του προγράμματος «Συμβιώνω με τα ζώα» κάλεσε όλους τους μαθητές και τους δασκάλους του σχολείου να συμμετέχουν σε μια «μεγαλειώδη» διαδήλωση για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ζώων.
Μια νέα δράση που δοκιμάσαμε τη φετινή σχολική χρονιά είναι «Οι ημέρες ραδιοφώνου». Κάθε τάξη που ολοκληρώνει  την ανάγνωση ενός βιβλίου στα πλαίσια της φιλαναγνωσίας δίνει μια συνέντευξη που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Τα θέματα των εκπομπών ποικίλλουν και μπορούν να αφορούν, εκτός από τα βιβλία, οτιδήποτε ενδιαφέρει, προβληματίζει και εμπνέει τα παιδιά.
Στα «Μαγικά μολύβια» φιλοξενούνται οι συγγραφικές απόπειρες των παιδιών: δημοσιογραφικά άρθρα, διηγήματα, ποιήματα. Η Βιβλιοθήκη αναλαμβάνει να «εκδώσει» αλλά και να οργανώσει μια παρουσίαση βιβλίου για όποιον μαθητή θέλει να παρουσιάσει το «συγγραφικό» του έργο.
Την τρέχουσα σχολική χρονιά φτιάξαμε και το «Βιβλιοδρόμιο», την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης ώστε να ενημερώνουμε και να ενημερωνόμαστε για τις δράσεις μας και να ανοίξουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας τόσο με τους γονείς και τα παιδιά όσο και με τους δασκάλους του σχολείου μας ή και άλλων σχολείων. Πρόσφατα η Ε’ Δημοτικού, με αφορμή μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο του Ηρακλείου, φιλοξενήθηκε από τη διευθύντρια, τους δασκάλους και τους μαθητές του ιστορικού 8ου Δημοτικού Σχολείου. Για να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους, τα παιδιά του σχολείου μας δώρισαν βιβλία από τη Βιβλιοθήκη μας στη Βιβλιοθήκη του 8ου Δημοτικού Σχολείου. Φυσικά την τελετή παράδοσης παραλαβής ανέλαβε να φέρει εις πέρας ο εκπρόσωπος της Βιβλιοθήκης, ο βιβλιοφάγος δράκος.
Στο σημείο αυτό να πούμε πως η Βιβλιοθήκη δεν είναι αντίθετη στην ιδέα της  δημιουργίας  Βιβλιοθηκών στις τάξεις. Αντίθετα την ενθαρρύνει καθώς έτσι τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν το βιβλίο ενώ μπορούν να οργανώνουν ανταλλαγές και κοινές δράσεις. Σε αρκετές τάξεις άλλωστε οι μαθητές, αντλώντας έμπνευση από τη Βιβλιοθήκη του Σχολείου οργάνωσαν και λειτούργησαν με μεγάλη επιτυχία τις δικές τους βιβλιοθήκες.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα δράση είναι η θέσπιση ημέρας ανοιχτής Βιβλιοθήκης, η οποία πραγματοποιείται ένα απόγευμα Κυριακής και στόχο έχει από τη μια μεριά να συμβάλει στη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα σε μαθητές, γονείς και δασκάλους και από την άλλη να ανανεώσει τα ράφια της με νέους τίτλους βιβλίων. Την πρώτη ημέρα Ανοιχτής Βιβλιοθήκης, που οργανώθηκε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, προβλήθηκε ταινία σε παιδιά και γονείς. Μετά το τέλος της ταινίας οι μαμάδες του Συλλόγου Γονέων πρόσφεραν κεράσματα στα παιδιά. Κάθε παιδί μπορούσε, αντί για εισιτήριο, να συνεισφέρει με ένα βιβλίο-δώρο στη σχολική Βιβλιοθήκη. Το βιβλίο μπορούσε να είναι δικό του ή αγορασμένο. Από τη δράση αυτή συγκεντρώθηκαν 170 νέα βιβλία.
Η επόμενη Ημέρα Ανοιχτής Βιβλιοθήκης θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα της σχολικής χρονιάς. Οι βιβλιοθηκάριοι έχουν οργανώσει ήδη τους θεματικούς σταθμούς, όπου θα δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες (αίθουσες με επιτραπέζια παιχνίδια, μουσικά παιχνίδια, παζλ και ζωγραφική)
Τέλος από πέρυσι λειτουργεί τμήμα βιβλίων για ενήλικες, γονείς και δασκάλους, που περιλαμβάνει 160  βιβλία, από δωρεές των εκπαιδευτικών του σχολείου. Κατά την περσινή χρονιά λειτουργούσε  με την εθελοντική προσφορά μιας μητέρας κάθε Πέμπτη 13.15 -14.00. Ωστόσο φέτος άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας της καθώς διαπιστώσαμε πως δεν ήταν πάντα εύκολο να την επισκέπτονται τη συγκεκριμένη ώρα κυρίως όσοι γονείς εργάζονται. Από φέτος μπορεί κάθε γονιός να δανείζεται το βιβλίο που επιθυμεί, μέσω του εκπροσώπου του, του παιδιού του. Οι τίτλοι των βιβλίων και οι περιγραφές τους υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας στη «Βιβλιοθήκη για μεγάλους, για γονείς και για δασκάλους»
Πίσω από καθεμία από τις παραπάνω δράσεις κρύβονται η Νεράιδα και το βιβλιοφάγο δρακάκι, αγαπημένοι χαρακτήρες που έχουν παγιωθεί στη συνείδηση των παιδιών. Η Νεράιδα ήταν εκείνη που πέντε χρόνια πριν αποφάσισε να βάλει τάξη στη Βιβλιοθήκη. Σύμφωνα με το βιογραφικό της σημείωμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα, είναι μία από τις πολλές νεράιδες που έχουν ως αποστολή τους την οργάνωση και τη λειτουργία σχολικών, και όχι μόνο, βιβλιοθηκών. Αυτήν ενημερώνουν τα παιδιά για τις ιδέες τους κι εκείνη αναλαμβάνει να τα βοηθήσουν να τις υλοποιήσουν κάνοντας τις απαραίτητες επαφές και παρέχοντάς τους ό, τι χρειάζονται.
Το δρακάκι προσγειώθηκε στη Βιβλιοθήκη πριν από δύο χρόνια, κανείς δε γνωρίζει ακριβώς από πού. Φήμες λένε πως πρόκειται για τον πρωταγωνιστή ενός αγαπημένου βιβλίου που από τις πολλές φορές που διαβάστηκε τελικά …ζωντάνεψε! Είναι ο λατρεμένος των παιδιών, γι’ αυτό του συγχωρούν την παροιμιώδη τεμπελιά του. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως, ως βοηθός της Νεράιδας και έμπιστος γραμματέας της, κουράζεται υπερβολικά. Στην πραγματικότητα κάθε φορά που οργανώνεται μια νέα δράση εξαφανίζεται σε κάποιο ράφι κι εμφανίζεται φρέσκος και ακμαίος μόνο και μόνο για να φωτογραφηθεί. Η αλήθεια είναι πως, επικοινωνιακός και φωτογενής καθώς είναι, κλέβει πάντα την παράσταση.
Οι πιστοί ακόλουθοι της Νεράιδας, τα ξωτικά, δεν είναι άλλοι από τους ακούραστους, δημιουργικούς βιβλιοθηκάριους που είναι πάντα σε ετοιμότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν νέες δράσεις.
Πίσω από το φοβερό αυτό επιτελείο εργάζονται και συνεργάζονται σιωπηλά δύο δασκάλες του σχολείου, η μία εκ των οποίων, για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της Βιβλιοθήκης είναι απαλλαγμένη από τις εφημερίες στην αυλή και κάνει την υπηρεσία της στη Βιβλιοθήκη. Ο Σύλλογος των δασκάλων, ο Διευθυντής του σχολείου και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  στέκονται πάντα δίπλα μας αρωγοί των προσπαθειών μας κι ίσως τελικά αυτό να είναι και το μυστικό της επιτυχίας μιας Βιβλιοθήκης σε καιρούς δεινούς και δυσμενείς για το βιβλίο.
Μύθοι και πραγματικότητα
Η Βιβλιοθήκη χρειάζεται να έχει δικό της χώρο. Η εμπειρία των  τελευταίων χρόνων  μας απέδειξε πως η Βιβλιοθήκη είναι πάνω απ’ όλα «ιδέα». Αρκεί μια γωνιά σε κάποιο στεγασμένο χώρο ή ένα έπιπλο στα πρότυπα των ανταλλακτικών βιβλιοθηκών που υπάρχουν σε πολλά σημεία της χώρας. Όταν δεν υπάρχει ούτε αυτή η δυνατότητα, η Βιβλιοθήκη της τάξης μπορεί να αποτελέσει τη λύση.
Δεν υπάρχουν βιβλία ή, αν υπάρχουν, είναι παλιές εκδόσεις που δε θεωρούνται ελκυστικές από τα παιδιά. Πρόκειται για τη συνηθισμένη εικόνα αραχνιασμένων σχολικών βιβλιοθηκών με παλιές εγκυκλοπαίδειες και τους μύθους του Αισώπου στην καθαρεύουσα. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα αυτό λύνεται εύκολα, αρκεί να δημιουργηθεί η κατάλληλη κουλτούρα, ώστε να πειστούν όσοι εμπλέκονται για την αναγκαιότητα της λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης. Αν για παράδειγμα στην αρχή της χρονιάς κάθε παιδί φέρει ένα ή περισσότερα βιβλία που θα παραμείνουν στη Βιβλιοθήκη ήδη έχει γίνει το πρώτο βήμα. Μια βόλτα στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς, θα μπορούσε ίσως να εξασφαλίσει κάποιος δωρεές. Η συνδρομή του Συλλόγου Γονέων είναι σημαντική, ενώ σωτήρια αποδεικνύονται τα παζάρια βιβλίου της πόλης μας.
Χρειάζεται να επενδυθεί πολύς χρόνος στην οργάνωση, καθώς οι δάσκαλοι δεν είμαστε ειδικοί. Ιδιαίτερα στην αρχή όντως χρειάζεται πολύς χρόνος. Από τη στιγμή όμως που θα εμπλακούν τα παιδιά και θα τους δείξουμε εμπιστοσύνη ώστε να αναλάβουν δράση, όλα γίνονται πιο εύκολα.
Όσο κι αν κάποιος/α ονειρεύεται να οργανώσει μια βιβλιοθήκη, μόνος/η δεν μπορεί να τα καταφέρει. Καλό θα είναι να μην αναλαμβάνει κάποιος μόνος του το εγχείρημα, γιατί είναι δύσκολο και  χρονοβόρο. Είναι πιο ενδιαφέρον και αποτελεσματικό όταν υπάρχει μια ομάδα, η οποία παραμένει σταθερή, τουλάχιστον στη βάση της αλλά μπορεί και να ανανεώνεται. Η οργάνωση αλλά κυρίως η λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης αποτελεί συλλογική προσπάθεια. Πριν από κάθε απόπειρα, είναι απαραίτητη η συναίνεση και η ενεργή συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων.
Τα παιδιά δεν έρχονται στη Βιβλιοθήκη και θεωρούν αδιανόητο να χάσουν το διάλειμμά τους. Αυτή είναι και η πρόκληση! Υπάρχουν φορές που η προσέλευση δεν είναι η αναμενόμενη και τότε είναι που κάτι πρέπει να αλλάξει. Η λύση που έχει βρει η δική μας Βιβλιοθήκη είναι, όταν δεν έρχονται τα παιδιά σ΄ αυτήν, τότε να πηγαίνει η ίδια αυτοπροσώπως σ’ εκείνα. Δράσεις και παιχνίδια με αφορμή ένα βιβλίο, μια παγκόσμια ημέρα, ένα θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα κι όλα αυτά στην αυλή ή στους διαδρόμους!
Με ένα δραστήριο και δημιουργικό έμψυχο δυναμικό η Βιβλιοθήκη μπορεί να λειτουργήσει άψογα. Η αλήθεια είναι πως, με όση συνέπεια  κι αν εργάζονται οι υπεύθυνοι της Βιβλιοθήκης, οι Νεράιδες και τα δρακάκια είναι αναντικατάστατα. Γι΄ αυτό συνιστούμε ανεπιφύλακτα τον διορισμό σε θέση ευθύνης ένα ζωάκι ή έναν φανταστικό ήρωα οικείο που θα εμπνέει και θα κινητοποιεί τα παιδιά.
Συμπεράσματα
Θεωρούμε πως η Βιβλιοθήκη πρέπει και μπορεί να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής. Κατ΄ αρχήν προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για τη σύσφιξη των σχέσεων σε πολλαπλά επίπεδα (μαθητών, τμημάτων, δασκάλων, γονέων, τοπικής κοινωνίας). Ειδικότερα όσον αφορά τον Σύλλογο Γονέων, με την εμπλοκή του, μπορεί να νιώσει χρήσιμος χωρίς να γίνεται παρεμβατικός. Επίσης βοηθά στην εξωστρέφεια του σχολείου μέσα από την οργάνωση διαφόρων δράσεων. Μπορεί ακόμη να αποτελέσει έναν ιδανικό τόπο και τρόπο επίλυσης διαφορών και διαχείρισης κρίσεων ανάμεσα στους μαθητές.
Η σχολική καθημερινότητα εμπλουτίζεται, μέσω των  δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης, που δίνει ευκαιρίες για νέες συνεργασίες, ενώ  βοηθά στη διαφοροποίηση  από τα στεγανά του αναλυτικού προγράμματος και τα στενά πλαίσια της τάξης.
Η συμμετοχή στη σχολική βιβλιοθήκη δημιουργεί υπεύθυνους και ενεργούς  πολίτες, έτοιμους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος καθώς μαθαίνει στα παιδιά τη συνέπεια, την υπακοή σε κανόνες, την οργάνωση αλλά και την κριτική σκέψη, τη δημιουργική έκφραση και την επικοινωνιακή δεξιότητα.
Ενδιαφέρον έχει και το προφίλ των βιβλιοθηκάριων καθώς  δεν προέρχονται πάντα από τον κύκλο των πιο δημοφιλών παιδιών. Πολύ συχνά είναι παιδιά συνεσταλμένα, εσωστρεφή, τραυματισμένα ψυχικά ή παιδιά με παραβατική συμπεριφορά που αναζητούν έναν ρόλο τον οποίο μάλιστα φέρουν εις πέρας με μεγάλη επιτυχία.
Χαρακτηριστικό τέλος είναι πως, ενώ ανάμεσα στους βιβλιοθηκάριους της Ε’ Τάξης παρατηρείται έντονη κινητικότητα ιδιαίτερα στην αρχή της χρονιάς (παραιτήσεις, νέες εγγραφές, αθέτηση συμβολαίου), οι Βιβλιοθηκάριοι της Στ’ Τάξης είναι πάντα σταθεροί.
Η ανατροφοδότηση άλλωστε που έχουμε από τους παλιότερους μαθητές μας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε ρόλο στη Βιβλιοθήκη, είναι εκείνη που μας δίνει δύναμη και έμπνευση να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας στο μέλλον.
Το όραμά μας
Το όραμά μας είναι να δημιουργηθεί στην πόλη μας, και όχι μόνο, ένα ζωντανό δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών που θα μοιράζονται γνώσεις, βιβλία, ιδέες, επισκέψεις,εμπειρίες, δράσεις και όνειρα…
Ευχαριστίες
Η Βιβλιοθήκη, όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι μια προσπάθεια συλλογική. Για τούτο νιώθουμε την ανάγκη  να ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία όλους τους συναδέλφους και τον Διευθυντή του σχολείου μας, τους γονείς των μαθητών μας  και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στους ακαταπόνητους βιβλιοθηκάριους και σύσσωμη τη φυλή των βιβλιοφάγων όλων των τάξεων.   
Αναφορές

1 σχόλιο: