Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Επαγγέλματα του χτες και του σήμερα


Επαγγέλματα


Ευαγγελία Δαμιανάκη, Καλλιόπη Παπαματθαίου, Γεωργία Ανδρουλάκη


53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου  

Περίληψη
Μέσα από επισκέψεις που κάναμε, αλλά και επισκέψεις που δεχτήκαμε ήρθαμε σε επαφή με το επάγγελμα του αγγειοπλάστη, βαρελά, γεωργού, μοδίστρας, δασκάλας, υδραυλικού, μαραγκού, πυροσβέστη, γυμνάστριας, ζωγράφου, ηθοποιού, συγγραφέα, παπά κλπ. Μάθαμε για τα εργαλεία τους, τι σπουδές έκαναν, τον χώρο εργασίας τους. Κάναμε λεκτικά, μαθηματικά παιγνίδια, συλλέξαμε πληροφορίες από τον Η/Υ. Μεταμφιεστήκαμε και παίξαμε ρόλους, κάναμε κατασκευές, τραγουδήσαμε, καλέσαμε γονείς και παρουσιάσαμε θεατρικό.

Επαγγέλματα του χτες και του σήμερα

Λέξεις κλειδιά
Εργαλεία,  μόρφωση, δυσκολίες, χώρος εργασίας, εποχή
Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Εισαγωγή - Κριτήρια επιλογής του προγράμματος
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο και ολοκληρώθηκε τον Μάιο. Παράλληλα επεξεργάζονταν και οι άλλες θεματικές ενότητες του προγράμματος του νηπιαγωγείου.
Σε διάφορες εποχές κάθε κοινωνία διαμορφώνει τα επαγγέλματά της σύμφωνα με τις ανάγκες της. Με το πέρασμα του χρόνου και την τεχνολογική εξέλιξη πολλά επαγγέλματα δεν άντεξαν στον χρόνο και χάθηκαν ή ασκούνται πλέον από ελάχιστους και εμφανίζονται νέα.
H αφορμή για να επεξεργαστούμε το πρόγραμμα δόθηκε όταν επισκεφτήκαμε το μουσείο αγροτικής ιστορίας και λαϊκής τέχνης στον Αρόλιθο για να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα “ο προπάππους μου ο μάστορας”. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν, έθεταν ερωτήματα, διατύπωναν απορίες και ζητούσαν να μάθουν περισσότερα. Έτσι δόθηκε ο σπόρος και ξεκίνησε η διερεύνηση του προγράμματός μας.
Γενικός σκοπός
Να γνωρίσουν τα επαγγέλματα, τα εργαλεία τους, τις συνθήκες εργασίας τους. Επίσης  να εντοπίσουν τα επαγγέλματα που χάθηκαν και αυτά που όχι μόνο επικράτησαν αλλά εξελίχθηκαν στο πέρασμα του χρόνου.
Μεθοδολογικές αρχές του προγράμματος
Για την υλοποίηση του προγράμματος στηριζόμαστε:
 • Στη διατύπωση αρχικών εκτιμήσεων όπου καταγράφουμε τι ήξεραν τα νήπια και πώς θα μπορούσαν να μάθουν περισσότερα.
 • Στη μελέτη νέων δεδομένων όπου μελετάμε καινούριες πληροφορίες.
 • Το ταξίδι μας ξεκίνησε με τη διερεύνηση του θέματος και με την αξιολόγηση των γνώσεων των παιδιών.
 • Στηριχτήκαμε στη βιωματική προσέγγιση ώστε να καταλήγουν τα νήπια μόνα τους στη γνώση.
 • Στη συνεργατική διδασκαλία γιατί μέσα από τον χωρισμό σε ομάδες επιτυγχάνουμε καλύτερη αλληλεπίδραση
 • Στη χρήση πλούσιου φωτογραφικού υλικού που απεικόνιζε τα επαγγέλματα και τα εργαλεία τους.
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών - μαθητών
Οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τα παιδιά στη μαθησιακή διαδικασία:
 • Να παρατηρούν, να κάνουν υποθέσεις, να γνωρίσουν το παλιό και το νέο, να κάνουν συγκρίσεις.
 • Να οργανώσουν επισκέψεις.
 • Να κάνουν σωστή επιλογή των πληροφοριών ανάλογα με την ηλικία τους.
 • Να κατακτήσουν νέες γνώσεις .
 • Να σεβαστούν  ό,τι έχει χαθεί στο πέρασμα του χρόνου.
 • Να εκτιμήσουν καθετί νέο.
 • Ο ρόλος του μαθητή είναι να συμμετέχει ενεργά σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να εξερευνά με τις αισθήσεις του και μέσα από την αλληλεπίδραση να δομείται μέσα του η γνώση.
Γνωστικές περιοχές
Η επεξεργασία του θέματος είναι συμβατή με το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο και διαχέεται στις ακόλουθες κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών και στους αντίστοιχους στόχους:
 • Παιδί και Περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές).
 • Παιδί και Γλώσσα (προφορική επικοινωνία, ανάγνωση και γραφή).
 • Παιδί και Μαθηματικά.
 • Παιδί και Πληροφορική.
 • Παιδί και Δημιουργία και Έκφραση.
Παιδί και Περιβάλλον
Φυσικό Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση
 • Να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον της εποχής που ανθίζουν τα επαγγέλματα.
 • Να κατανοήσουν πώς επηρέασε στην εμφάνιση, στη συνέχιση αλλά και εξαφάνιση κάποιων επαγγελμάτων και στη δημιουργία καινούργιων.
Ανθρωπογενές Περιβάλλον και  Αλληλεπίδραση
 • Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες της τάξης.
 • Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και να ανακαλύψουν τη συνεργατική μάθηση και τη συλλογική δράση.
 • Να καλλιεργήσουν τη δημιουργική σκέψη και ικανότητα.
 • Να γνωρίσουν το ανθρωπογενές περιβάλλον μέσα από τις εξορμήσεις τους σε επαγγελματικούς χώρους γύρω από το νηπιαγωγείο.
 • Να αντιληφτούν την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του ανθρώπου.
 • Να συνδέσουν το χθες με το σήμερα.
 • Να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές.
 • Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν τη σχέση της επιστήμης με την καθημερινή ζωή, να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα των επινοήσεων στη ζωή μας.
 • Να αντιληφθούν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.
 • Να δραστηριοποιηθούν και να μεταδώσουν τις γνώσεις, τις εμπειρίες και την ευαισθητοποίηση που θα αποκτήσουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος.
Παιδί και Γλώσσα
 • Να εισάγουμε νέο λεξιλόγιο και να εξοικειωθούν τα νήπια με τις νέες λέξεις.
 • Να ακούν προσεχτικά και να κατανοούν μια ιστορία.
 • Να συνθέσουν το αλφάβητο των επαγγελμάτων.
 • Να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και η εικόνα είναι αναπαράσταση του κόσμου.
 • Να συνειδητοποιήσουν ότι στα φωνήματα της ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν γράμματα.
 • Να αναγνωρίσουν τις βασικές εκδοχές του γραπτού λόγου και να συνειδητοποιήσουν ότι μεταφέρουν μηνύματα με διαφορετικό τρόπο και χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς λόγους.
 • Να αντιγράψουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές τους ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους.
 • Να συνδέσουν τη μυθολογία με τα επαγγέλματα που διερευνούν (ταχυδρόμος - Ερμής, Δήμητρα - γεωργός...)
Παιδί και Μαθηματικά
 • Να προβληματιστούν, να ερευνήσουν ποικίλες καταστάσεις, να κάνουν υποθέσεις και να καταλήξουν σε συμπεράσματα.
 • Να κάνουν αντιστοιχίσεις ονομάτων επαγγελμάτων με τα εργαλεία τους.
 • Να διατυπώσουν απορίες, να θέσουν προβλήματα, να κάνουν ερωτήσεις και να βρουν λύσεις σε καθετί που προκύπτει.
 • Να ερμηνεύσουν στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλει μέσα από διαδικασίες παρατήρησης, περιγραφής,  σύγκρισης, ταξινόμησης, αντιστοίχησης, σειροθέτησης και συμβολικής αναπαράστασης.
Παιδί και Πληροφορική
 • Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση του υπολογιστή.
 • Να γνωρίσουν τον υπολογιστή ως εργαλείο ανακάλυψης, ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας και έκφρασης.
Παιδί και Δημιουργία και Έκφραση
 • Να αναπαραστήσουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά.
 • Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από πειραματισμό με διάφορα υλικά, να επινοήσουν διάφορες τεχνικές και να τις εφαρμόσουν.
 • Να έρθουν σε επαφή με την τέχνη.
 • Να αναπτύξουν την κινητικότητά τους.
 • Να αυτοσχεδιάσουν να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα μέσα από μουσικά ακούσματα.
 • Να έρθουν σε επαφή με τη δραματική τέχνη μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων, παντομίμας, κινητικά παιχνίδια.
Υλοποίηση του προγράμματος
Τα νήπια μας φέρνουν πλούσιο υλικό από το διαδίκτυο. Επεξεργαζόμαστε και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που πήραμε από το μουσείο. Δημιουργούμε τη γωνιά των επαγγελμάτων στην είσοδο του σχολείου όπου τοποθετούμε καθετί που κάνουμε και συνεχώς την εμπλουτίζουμε με νέο υλικό. Ξεκινούμε με το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά και ξεκινούμε με συζήτηση για τα επαγγέλματα των γονιών τους.
Το ταξίδι μας… Γνωρίζουμε παλιά επαγγέλματα όπως ο σαμαράς, ο τσαγκάρης, ο καπελάς, ο πεταλωτής, ο βαρελάς, ο γεωργός, ο αγγειοπλάστης, ο γαλατάς, ο νερουλάς ,ο λούστρος κ.λ.π. Μαθαίνουμε  τα εργαλεία του κάθε επαγγέλματος και την προσφορά του στην κοινωνία εκείνη την εποχή. Ζωγραφίζουμε ό,τι μας εντυπωσιάζει.
Φτιάχνουμε το τσαγκαράδικό μας με χιλίων λογιών  χάρτινα παπούτσια παιδικά, κυριών, ψηλά χαμηλά τακούνια και γινόμαστε τσαγκάρηδες. Κάνουμε αρίθμηση, παιχνίδια λέξεων.
Μεταμορφώνουμε το μπακάλικο σε καπελάδικο με διάφορα καπέλα. Τις απόκριες ντυνόμαστε καπελούδες και ζωγράφοι.
Το ταξίδι μας… Γινόμαστε αγγειοπλάστες και φτιάχνουμε τα δικά μας πήλινα αντικείμενα. Συζητάμε για τη χρησιμότητά τους εκείνη την εποχή και σήμερα. Στολίζουμε κεραμικά με σχέδια και γραμμές (προγραφικές ασκήσεις). Παρατηρούμε αρχαϊκά αγγεία. Τραγουδάμε και χορεύουμε το δημοτικό τραγούδι “η γερακίνα”. Φτιάχνουμε τη γωνιά μας με τα δικά μας αγγεία.
Το ταξίδι μας… Γινόμαστε υφάντριες και φτιάχνουμε τον δικό μας αργαλειό με χαρτόνι και κλωστή. Υφαίνουμε με τον δικό μας τρόπο. Γνωρίζουμε πώς έφτιαχναν τα χαλιά και τις κουβέρτες τους παλιά. Επεξεργαζόμαστε τον μύθο της αράχνης και φτιάχνουμε αράχνες με τύπωμα χεριών. Τραγουδάμε και χορεύουμε το παραδοσιακό τραγούδι “ο πραματευτής”.
Το ταξίδι μας… Γνωρίζουμε τη μοδίστρα και ανακαλύπτουμε ό,τι παλιά δεν υπήρχαν έτοιμα ρούχα. Επισκεπτόμαστε τη μοδίστρα της γειτονιάς, μας μιλάει για την τέχνη της και μας δείχνει τα εργαλεία της. Μας ντύνει “κρητικός και κρητικοπούλα”. Τέλος μας φτιάχνει μια λαιμουδιά. Εμείς τις προσφέρουμε μια κάρτα δώρο. Μας έχει συναρπάσει τόσο πολύ που φτιάχνουμε το δικό μας μοδιστράδικο στο σχολείο μας. Φυσικά πρώτη θέση έχει η ραπτική μηχανή και τα υφάσματά μας. Η επιγραφή φιγουράρει μπροστά μπροστά. Όλα τα κορίτσια θέλουν να παίζουν στη γωνιά.
Το ταξίδι μας… Γνωρίζουμε τον γεωργό, τα ζώα που τον βοηθούσαν, τα εργαλεία του και την προσφορά του. Γινόμαστε γεωργοί, πατάμε σταφύλια, μαζεύουμε ελιές, σπέρνουμε, φυτεύουμε και παίζουμε παιχνίδια ρόλων. Φυτεύουμε και στον κήπο μας με τη βοήθεια των γονέων κρεμμύδια, μαρούλια, κουκιά. Κάνουμε λαχταριστές σαλάτες και προσφέρουμε στους γονείς. Την άνοιξη ομορφαίνει ο κήπος μας  με γεράνια και μαργαρίτες, αλλά και η τάξη μας, καθώς φτιάχνουμε το ανθοπωλείο μας με μαργαρίτες και γλαστράκια με πολύχρωμα λουλούδια..  Επεξεργαζόμαστε πίνακες ζωγραφικής (ο σπορέας του Van Gogh, το λιομάζωμα) και φτιάχνουμε τους δικούς μας πίνακες φτιάχνοντας και τρακτέρ. Συγκρίνουμε με τη σημερινή εποχή. Μαθαίνουμε φωνούλες Γγ,Λλ,Εε. Απομνημονεύουμε αινίγματα (κρεμμύδι, σταφύλι, ελιά), παροιμίες, ποιήματα και κάνουμε δραματοποίηση (το σποράκι). Γνωρίζουμε τις έννοιες κορμός, ρίζα, φύλλο και αντιστοιχίζουμε. Δουλεύουμε χωροχρονικές έννοιες και μαθηματικές έννοιες (τόσα - όσα, αριθμοί).
Το ταξίδι μας… Λόγω προβλήματος που προέκυψε στο μπάνιο μας προσκαλέσαμε μπαμπά υδραυλικό. Μας μίλησε για τη δουλειά του, απάντησε σε απορίες νηπίων και μας έδειξε τα εργαλεία του. Γνωρίζουμε και  άλλα επαγγέλματα και κάνουμε αντιστοιχίσεις.
Το ταξίδι μας… Μας επισκέπτονται στο σχολείο η παιδίατρος κ. Ειρήνη Μπιμπάκη παιδίατρος και ο κ. Ψαρολογάκης εντατικολόγος, γονείς  μαθητή μας, στα πλαίσια της ενότητας “το σώμα μας”. Τα παιδιά εκφράζουν τις απορίες τους και οι γιατροί δίνουν απαντήσεις για το σώμα μας, για τις αισθήσεις μας, τα μικρόβια και τη σωστή υγιεινή που θα πρέπει να ακολουθούμε. Ντυνόμαστε και εμείς γιατροί και ακούμε ο ένας την καρδιά του άλλου, μετρούμε την πίεση μας, το βάρος και το ύψος μας. Φτιάχνουμε αποτύπωμα της παλάμης μας. Μαθαίνουμε τραγούδια για τις αισθήσεις, αινίγματα,  φωνούλες λέξεων, κάνουμε αντιστοιχίσεις λέξεων εικόνας, κάνουμε αρίθμηση για τα μέλη του σώματός μας, ομαδική εργασία με θέμα τις αισθήσεις. Τους ευχαριστούμε που μας φροντίζουν προσφέροντας μία κάρτα δώρο.    Φτιάχνουμε γωνιά ιατρείου στο νηπιαγωγείο μας. Φτιάχνουμε ιατρείο και το εφοδιάζουμε με φάρμακα, γάζες και όλα τα απαραίτητα.
Το ταξίδι μας… Γνωρίζουμε τον ζαχαροπλάστη, μαμά νηπίου. Μας μιλάει για τη δουλειά του και μας δίνει τη συνταγή για τους κουραμπιέδες. Μετράμε υλικά, ποσότητες και τους φτιάχνουμε με πολύ κέφι και επειδή μας αρέσουν πολύ γράφουμε τη συνταγή για τη μαμά μας. Φτιάχνουμε και βασιλόπιτα. Όμως είναι τόσο καλός που μας δίνει τις συνταγές του, που τον καλούμε και το Πάσχα και φτιάχνουμε τσουρεκάκια. Φυσικά η συνταγή ξαναγράφεται για τη μαμά. Επισκεπτόμαστε ζαχαροπλαστείο, βλέπουμε τις χίλιες λιχουδιές του και δε λέμε όχι στο γλυκό κέρασμα.
Το ταξίδι μας… Καθώς δίπλα στο νηπιαγωγείο μας υπάρχει ένα κομμωτήριο δεν μπορούμε να μην το επισκεφτούμε. Η  κ. Έφη μας μιλάει για τη δουλειά της, μας δείχνει τα εργαλεία της. Της προσφέρουμε ένα μικρό δωράκι για να την ευχαριστήσουμε. Τέλος χτενίζει ένα κορίτσι νήπιό μας. Το αποτέλεσμα είναι υπέροχο και ο ενθουσιασμός μας  τόσο μεγάλος που διαμορφώνουμε στο σχολείο μας το μπακάλικο σε κομμωτήριο. Τα νήπια φέρνουν τσιμπιδάκια, χτένες. Φτιάχνουμε κομμωτήριο στο σχολείο μας με χάρτινα ψαλίδια, μαλλιά ποστις και καθημερινά χτενιζόμαστε μπροστά στον καθρέφτη.
Το ταξίδι μας… Μέσα στα πλαίσια του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών γίνεται εκκλησιασμός στον ιερό ναό της αγίας Άννας όπου πραγματοποιείται αρτοκλασία από το νηπιαγωγείο. Τα νήπια συνοδευόμενα από τους γονείς τους παρακολουθούν με κατάνυξη τον πάτερ Δημήτριο και τη θεία λειτουργία και κοινωνούν. Ζητάμε από τον πάτερ Δημήτριο να μας επισκεφτεί το Πάσχα στο σχολείο μας. Δέχεται και ξανασυναντιόμαστε στον χώρο μας. Μας μιλάει για τα πάθη του Χριστού, για την αγάπη και την αλληλεγγύη που θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει.
Το ταξίδι μας… Δεχόμαστε την επίσκεψη μιας μαμάς ηθοποιού. Μας μιλάει για το επάγγελμά της, της κάνουμε πολλές ερωτήσεις και μας παίζει κουκλοθέατρο με δαχτυλόκουκλες. Μας άρεσε τόσο πολύ που της φτιάξαμε ένα δωράκι. Δε χάσαμε την ευκαιρία να καλέσουμε από την Αθήνα το θέατρο κούκλας “Τα φτερά του μύθου” να μας ανεβάσει τη δική του παράσταση “όσο πιο γρήγορα” που μας άρεσε πολύ όταν είδαμε σκηνικά και κούκλες στο διαδίκτυο. Βέβαια αν δεν είχαμε και την επιθυμία από το δημοτικό, (αριθμός παιδιών) αυτό δε θα μπορούσε να επιτευχθεί. Ο ενθουσιασμός των παιδιών ήταν μεγάλος. Τα μηνύματα αγάπης και αξιοπρέπειας που μας έδινε εξίσου σημαντικά. Αλλά θέλουμε να δούμε και ηθοποιούς να παίζουν έργο επί σκηνής. Τη λύση μας τη δίνει το θέατρο Μορφές με την παράσταση του “Αν εσύ ήμουν εγώ”. Τα νήπια τη χειροκροτούν με ενθουσιασμό. Στο τέλος οι ηθοποιοί μας μιλούν για τους ρόλους τους, μας δείχνουν τα κουστούμια τους και βγάζουμε αναμνηστική φωτογραφία. Στο σχολείο επεξεργαζόμαστε περισσότερο το θέατρο, μιλώντας για την αρχαία Ελλάδα, φτιάχνουμε μάσκες αρχαίου θεάτρου τις φοράμε και παίζουμε. Βλέπουμε αρχαία θέατρα στον υπολογιστή.
Το ταξίδι μας… Μας επισκέπτεται η Πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες μας μιλούν για το επάγγελμά τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε από τη φωτιά και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα συμβάν. Μας δείχνουν το όχημα της πυροσβεστικής και τον εξοπλισμό του και τέλος τη στολή τους. Επειδή μας άρεσαν πολύ όλα αυτά που μας είπαν, μας έδωσαν και φορέσαμε τα καπέλα τους, πήραμε τη μάνικα και γίναμε πυροσβέστες. Δε σβήσαμε όμως φωτιές αλλά καθαρίσαμε τα δέντρα από τη σκόνη ρίχνοντας μπόλικο νερό. Το γέλιο και η χαρά μας ήταν απερίγραπτη. Στην τάξη μας επεξεργαζόμαστε περαιτέρω, μαθαίνοντας τον αριθμό κλήσης της πυροσβεστικής κάνουμε αντιστοιχίσεις, αρίθμηση, φωνολογική επίγνωση.
Το ταξίδι μας… Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας αποκριά γνωρίζουμε το επάγγελμα του μουσικού μέσα από την επίσκεψη μπαμπά μουσικού και της χορωδίας του. Γνωρίζουμε τα μουσικά όργανα, το υλικό κατασκευής τους, τον ήχο που παράγουν και πώς παίζεται το καθένα. Τέλος μας τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια. Τους ευχαριστούμε προσφέροντας  μία κάρτα δώρο. Στην τάξη μας γνωρίζουμε τα μουσικά όργανα που μας έστειλε ο Ο.Σ.Κ. και οργανώνουμε τη μουσική μας γωνιά.  
Το ταξίδι μας… Μας επισκέπτεται η ζωγράφος Άννα Χιλετζάκη και μας μιλάει για τη δουλειά της. Θέτουμε τις απορίες μας και της γνωστοποιούμε ότι γνωρίζουμε  και εμείς ζωγράφους όπως τον Θεόφιλο, τον Πικάσο κ.α. Της προσφέρουμε μια κάρτα καβαλέτο.   Μεταβαίνουμε στον πολιτιστικό σύλλογο Μπεντεβή και με τη βοήθειά της ζωγραφίζουμε με τον δικό μας τρόπο, στον τοίχο της αγάπης λουλούδια, πεταλούδες. Έτσι γινόμαστε και εμείς ζωγράφοι. Στην τάξη μας μαθαίνουμε καινούριες τεχνικές ζωγραφικής όπως πουαντιγιέ και φτιάχνουμε έργα τέχνης. Κάνουμε αναμείξεις χρωμάτων και φτιάχνουμε καινούρια χρώματα. Τις απόκριες ντυνόμαστε ζωγράφοι.
Το ταξίδι μας… Προς τιμήν της ημέρας του παιδικού βιβλίου προσκαλούμε στο σχολείο μας τη συγγραφέα Βάνα Μυρωνάκη. Η εμφάνισή της ήταν πολύ παιχνιδιάρα, καθώς την οδήγησε στον χώρο μας ένα καπέλο που ήταν η φαντασία του παραμυθιού. Της κάνουμε ερωτήσεις για τη δουλειά της και μας δίνει τις δικές της απαντήσεις. Και φυσικά μας διαβάζει με τον δικό της μοναδικό τρόπο, που μας ενθουσίασε πολύ, ένα δικό της βιβλίο. Της δωρίζουμε και εμείς ένα βιβλίο που φτιάξαμε μόνοι μας. Το μπακάλικό μας το μεταμορφώνουμε σε βιβλιοπωλείο βάζοντας τα αγαπημένα μας βιβλία. Διαβάζουμε παραμύθια, ξαναθυμόμαστε τη σειρά που διαβάζουμε, ποιος είναι ο τίτλος, ο συγγραφέας, ο εικονογράφος, ο εκδότης του βιβλίου.  Εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιό μας και τη δανειστική μας βιβλιοθήκη.
Το ταξίδι μας… Νους υγιής εν σώματι υγιή έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας. Έτσι και εμείς δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το επάγγελμα του γυμναστή. Μαμά γυμνάστρια μας μιλάει για το σώμα μας και πόσο σημαντική είναι η άσκηση. Στην αυλή μας γυμναζόμαστε κάτω από τις οδηγίες της και ομολογώ είμαστε πολύ καλοί. Δεν ξεχνάμε ποτέ το δωράκι μας.
Το ταξίδι μας… Επισκεφτόμαστε την κυρία Ρένα και κυρία Ελίνα, δασκάλες του 5ου δημοτικού σχολείου και γονείς νηπίων και μας μιλούν για το επάγγελμά τους. Καθόμαστε όπως κάθονται τα παιδιά  του δημοτικού, γράφουμε στον πίνακα το όνομά μας, γνωρίζουμε την αίθουσα και τον χώρο. Ανακαλύπτουμε ότι έχουμε κοινά στοιχεία όπως βιβλιοθήκη, πίνακα με αριθμούς και γράμματα. Τους ευχαριστούμε με τον δικό μας τρόπο.
Όμως έχουμε απορίες πώς ήταν το σχολείο παλιά; Ήταν όπως είναι σήμερα και τα παιδιά είχαν το πρόγραμμα που έχουν και σήμερα; Οι επισκέψεις της κ. Αρετής (δασκάλας) και της κ. Μαρίας (νηπιαγωγού), γιαγιάδες νηπίων του σχολείου, μας δίνουν τις απαντήσεις. Η κ. Αρετή μας γνωρίζει παλιά αναγνωστικά που μας ενθουσιάζουν πολύ, βλέπουμε τα γράμματα της αλφαβήτου και μας διαβάζει ένα λαϊκό παραμύθι ”Η κυρά Καλή και οι δώδεκα μήνες”. Μας κάνει και ένα παιχνίδι με το ζάρι και τους αριθμούς. Η κ. Μαρία μας κάνει ψυχοκινητικά παιχνίδια, παιχνίδια μνήμης και παιχνίδια κρυμμένου θησαυρού. Ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει συνέχεια στο πρόγραμμα δημοτικού και νηπιαγωγείου. Συνεχίζουμε και εμείς να μαθαίνουμε καινούριες φωνούλες λέξεων, να κάνουμε παιχνίδια λέξεων. Μετά από όλα αυτά τα ωραία που μας έμαθαν δεν ήταν δυνατό να μην προσφέρουμε τα δωράκια μας.
Αξιολόγηση
Το πρόγραμμα άρεσε πολύ στα νήπια. Τα νήπια γνώρισαν παλιά και νέα  επαγγέλματα. Ταξίδεψαν στην εποχή της γιαγιάς και του παππού και γνώρισαν μιαν άλλη Ελλάδα, τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της εποχής.
Γνώρισαν τους λόγους που γεννήθηκαν, που άνθισαν αλλά και χάθηκαν.
Γνώρισαν ποια νέα εμφανίστηκαν όπως πληροφορικάριος,ντιλιβεράς,ηλεκτρονικός, κ.λ.π. μέσα από το υλικό που παίρναμε από το διαδίκτυο.
Διαπιστώσαμε ποια υπάρχουν ακόμα σήμερα και πώς δουλεύουν.
Οι στόχοι που θέσαμε επιτεύχθηκαν και τα νήπια μετέφεραν ότι βίωναν με ενθουσιασμό στους γονείς τους, που συνεργάστηκαν άψογα μαζί μας, σε κάθε πρόσκλησή μας ήταν παρόντες και αρωγοί στο έργο μας. Τους ευχαριστούμε πολύ. Γνωρίσαμε τα επαγγέλματα πολλών γονέων μας.
Επειδή στα νήπια άρεσαν πολύ τα παλιά επαγγέλματα, επιλέξαμε να ανεβάσουμε θεατρικό με θέμα  αυτά και η παρουσίαση του προγράμματος στους γονείς, έγινε με το θεατρικό μας. Μας έκανε να αισθανθούμε πολύ όμορφα και νοσταλγικά για εκείνες τις εποχές. Ξυπνήσαμε χίλιες αναμνήσεις στους παππούδες και γιαγιάδες μας.
Τα νήπια ξαναζωντάνεψαν την παλιά γειτονιά, με τον λατερνατζή, τον φωτογράφο, τον πεταλωτή, τον κουταλιανό, τον πραματευτή, τον λουστράκο, τον παγωτατζή, τον ντελάλη, τον κανταδόρο και πολλούς άλλους πρωταγωνιστές στη γειτονιά, με τα χαμηλά σπίτια, τις πολύχρωμες αυλές γεμάτες αρώματα από βασιλικό και δυόσμο, γεμάτες γέλια, φωνές παιδιών που έπαιζαν ανέμελα και τραγούδια.
Αναφορές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου