Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Ρόδι είναι, κάτι ξέρει

Παρουσίαση δραστηριοτήτων καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ζαχαρένια Καραμπίνη

3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου  

Περίληψη

Στόχος της εργασίας μας είναι να παρουσιάσουμε τον τρόπο που εργαστήκαμε με τα παιδιά ειδικής αγωγής προσαρμόζοντας τις δραστηριότητες στις δυνατότητές τους για να προσεγγίσουμε τη μελέτη του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου